נשיא הפחות ביותר שהיה למדינת ישראל . שיילך לעבוד בשוק ..