הערב נחשף צילום של מכתב נדיר בכתב ידו של מרן החפץ חיים שמתייחס למצב הכלכלי בישיבת קאמניץ בליטא ובעקבות כך חתם על מכתב המלצה עבור הישיבה ואבקש לכל מכירי רבנים ובעלי ממון שיקרבו את הישיבה הקדושה הזאת"

לתרומות להצלת הישיבה לחצו כאן>>>>

הערב נחשף צילום של מכתב יד נדיר בכתב ידו של רבן של ישראל רבינו מרן החפץ חיים זיע"א. במכתב מציין החפץ חיים שהמצב הכלכלי בישיבת קאמניץ בליטא שנוסדה ע"י רבן של ישראל הגרב"ב ליבוביץ זצוק"ל [תלמידו וממשיך דרך הלימוד של מרן הגר"ח זצוק"ל] הגיעה למצוקה נוראה בתקופתה הראשונה במבנה החדש שעברה אליו מוילנא לעיירת קמניץ בשנת תרפ"ו, ועבור כך חתם מרן רשכבה"ג הגאון הגדול ר' חיים עוזר זצוק"ל על מכתב המלצה עבור ישיבת קאמניץ לעזור ולסייע לישיבת קמניץ.

בדבריו הקצרים הוא קורא לכל בית ישראל באשר הם "להגדיל חסדם ולהוסיף מסת נדבתם לחיזוק התורה כי אמנם צריכים חיזוק ביותר ודבר גדול יעשו כאשר יבססו מאוד הישיבה" וסיים בברכה גדולה, "ואשרי להמחזקים בישיבת כנסת בית יצחק יתברכו העושים והמעשים בכל מקום שהם מנותן התורה יתברך שמו בברכת ברוך אשר יקים את התורה".

ועל מכתב זה הוסיף מרנא הח"ח זיע"א בכתי"ק בחמש שורות מרטיטות בכתב יד קדשו שבו פונה לרבני כלל ישראל ולנדיבי עם, "ואבקש לכל מכירי רבנים ובעלי ממון שיקרבו את הישיבה הקדושה הזאת", וסיים בברכה "ובזכות זה יריק ה' ברכה ורוב שפע לכל מחזיקיה ומסייעיה".

מדובר במכתב הנדיר אשר איננו מצוי בכתבי יד של הח"ח כלל, סגנון ותוכן מכתב כזה. המערכת קיבלה העתק מהמכתב ומתפרסם כאן לראשונה לשמחת כל בתי המדרשות בעולם שמתרגשים לראות את החמימות וההערכה הגדולה שהיה למרנן גדולי ישראל לעמלי התורה בכלל ולישיבת קמניץ בפרט. לתרומות להצלת הישיבה לחצו כאן>>>>