זהות היא לא מפלגת ימין. היא מפלגת טירוף מסוכנת, ואנטי דתית במיוחד