משלוח מנות ממוצע עולה בסביבות 10 שקלים (אצל המלמדים מתווסף לזה מעטפה. ואצל המורות אספו כסף למתנה.) משלוח מנות לרופא מסתכם ב40-50 שקלים