ולכן מצביעים לש"ס
מלבד האשכנזים שמצביעים הצבעה עדתית