אולי תפסיקו עם ה כחלון לבן הזה
כמה פעמים אפשר לטעות?!?!?!