בהקלטה שנחשפה היום בקו 'דגלנו' נשמע אדם שואל את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי האם לנסוע לחתונה של אחייניתו בחו"ל שתיערך ביום הבחירות, או להישאר בישראל בכדי לקיים את מצוות "ועשית ככל אשר יורך" • האזינו לפסק שלח מרן