"איסור גמור להצביע עבור מפלגה שיש בה מחללי שבתות וכ"ו. כל המסייעים יישאו בכל התוצאות": ההוראה שהוחזקה בארכיון של מאיר פרוש והתפרסמה לראשונה בפורים נחתמה על האדמו"ר זצוק"ל בבחירות תשס"ג שהתקיימו כשנה לפני פטירתו

במהלך ימי הפורים בעת שקבוצות של מתרימים פעלו לגיוס כספים, הם ביקרו בין השאר גם אצל סגן השר מאיר פרוש שבמהלכה גם התקיימו שיחות אודות מערכת הבחירות שמוגדרת על ידי המפלגות החרדיות כ"מערכה הגורלית שמתנהלת כנגד הציבור החרדי במערכת הבחירות הנוכחית".

פרוש התייחס בשיחות עם בחורי הישיבות והצעירים לחשש החרדי מזליגת קולות למפלגות כלליות, בהם אף כאלה שחלק ממועמדיהם מחללים שבת ובמהלך ויכוח שהתעורר הפתיע אותם סגן השר במכתב ממערכת הבחירות של שנת תשס"ג, בו חותם כ"ק מרן האדמו"ר מרחמסטריווקא זצוק"ל.

במכתב שטרם פורסם והשבוע נחשף לראשונה ונחתם כאמור כשנה לפני פטירתו נאמר: "והדבר פשוט שאיסור גמור להצביע עבור מפלגה שיש בה מחללי שבתות וכ"ו. ואחריות גדולה מוטלת על כל המסייעים שלא יכללו בכלל מסייעים לדבר עבירה וישאו חלילה בכל התוצאות".