כן אבל הרב אייכלר היקר, מדוע רבותינו כיום חלשים יותר מכל הקודמים להם?
אתם מתירים לחתום בלשכת הגיוס. מדוע?
האם זה נובע מחוסר אמונה?
הרי בחורים שחותמים מייד קמים וחלק קטן עלול להחליט להתגייס לצבא הטמא.
מדוע לכתחילה לא לומר לציונים "לא"?
אנא מכם שנו את גישתכם.
לומר לציונים "בשום פנים ואופן לא"