מעניין למה הערבים רוצים את גנץ….
כי אולי הוא יכנע להם ולא יעמוד איתן כמו ביבי?