מסע ההלוויה יצא בשעה 12:00 בצהריים מבית מדרשו "בית יעקב" רח' יחזקל 3 בבני ברק ותעבור דרך רח' רבי עקיבא עד רח' חזון איש • מסע ההלוויה בירושלים: בשעה 15:30 מישיבת "תורת אמת רח' ירמיהו 16 להר הזיתים • מודעות האבל