הקלטה נדירה ממרן הגאון הגדול רבי משה יהודה לייב לנדא זצוק"ל גאב"ד עיר התורה והחסידות בני ברק ת"ו שנסתלק אמש. בקריאת הפטרת "אסוף אסיפם" בתשעה באב בבית המדרש "בית חנה" בעיה"ק צפת ת"ו • ארכיון הרב חיים דוד וילהלם

"שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקינו"