בעולם החסידות שרויים באבל כבד בעקבות הסתלקותו של זקן האדמו"רים הרבי מסקולען זצוק"ל. אתר JDN מביא את סדרי הלוויה שצפויה להתקיים היום בארה"ב, עד לסתימת הגולל. בשעות האחרונות הובאה מיטתו תחת אבטחה כבדה לבית מדרשו

עולם החסידות שרוי באבל כבד בעקבות הסתלקותו של זקן האדמו"רים הרבי מסקולען זצוק"ל

אתר JDN מביא את סדרי הלוויה שצפויה להתקיים היום בארה"ב, עד לסתימת הגולל:

תחת אבטחה כבדה הובאה המיטה לבית מדרשו של הרבי זצוק"ל בבורו פארק ותינתן כניסה עד השעה 6:30 בבוקר (שעון ארה"ב). בשעה 6:30 יינעל ביהמ"ד ללא אפשרות כניסה, ויחלו טהרה במקווה של הרבי עד השעה 10:00. לאחר מכן בשעה 10:00 ייפתח ביהמ"ד לכניסת אדמורי"ם ורבנים ואנשים חשובים.

בשעה 11:00 יחלו ההספדים למשך שעה אחת בלבד ויספידוהו בנו הגדול הרה"צ רבי ישעיה יעקב שליט"א והרה"צ רבי שמעון יואל וויינבערגער שליט"א חתנו ואב"ד סקולען וויליאמסבורג

בשעה 12:00 יחלו המוני החסידים ללוות את המיטה מביהמ"ד ברחוב 54 ליד 13 Ave
בכיוון הרחובות 54 לכיוון שדרה 14 Ave. לאחר מכן יימשך מסע הלוויה רגלית לכיוון הרחובות 55  ו-56. האוטובוסים למאנסי ימתינו לקהל על ניו יוטריק בין הרחובות 56-60

במאנסי ייצא הלוויה מביהמ"ד סקולען בעיר ברחוב לובריעל משוער בשעה 3:00 לכיוון בית החיים בעיר. במאנסי לא יתקיימו הספדים כלל.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.