מר גנץ . אנו הימין האמיתי נעשה כל מה שאפשר ונשדיע כל הכוח שאתה ומכ לפיד ההזוי . ומפגלתך מתחזי הימין . מםלגת השקר ועוכרי ישראל לא תהיו בשלטון . מר לפיד יהיה ראש ממשלה ? זו השמועה הכי טפדית והזויה ודפוקה שחשבתי עליה מימי . אפילו כתב במחנה היה גדול מאד עליו . כמו ברק המתלהם . כך לפיד וגנץ שיכרי הכבוד והכסף ושנאת הדת .