גאב"ד מערב ב"ב הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הגיע לפקוד את ציון מורו ורבו מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל שחל בחג הפסח.