"מקושר לאדמו"ר מליובאוויטש וממלא מקום אביו": הוקמה מצבת הגרמי"ל לנדא זצ"ל

בחלקת חב"ד בהר הזיתים הוקמה אתמול המצבה על קברו הטרי של הגה"ח הרב משה-יהודה לייב לנדא זצ"ל, גאב"ד בני ברק. הפרט הבולט יותר מכל היא הפשטות בתיאור אישיותו ובמיעוט התארים, שהועתקה ממצבת אביו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל.

בחלקת חב"ד בהר הזיתים הוקמה אתמול המצבה על קברו הטרי של הגה"ח הרב משה-יהודה-לייב לנדא ע"ה, רבה הראשי של בני-ברק. הפרט הבולט יותר מכל היא הפשטות בתיאור אישיותו ובמיעוט התארים, שהועתקה ממצבת אביו הגה"ח הרב יעקב לנדא ע"ה.

על המצבה נכתב: פ"ת הרב התמים ר' משה יהודא ליב של זללה"ה לנדא בן הרב ר' יעקב זללה"ה והנולד מהאשה מרת חנה מינא ע"ה. מילא מקום אביו והיה רב אב בית דין דבני ברק. העמיד תלמידים הרבה בישיבת תומכי תמימים. היה מקושר לכ"ק אדמור רבי מנחם מענדל מליובאוויטש נבג"מ זי"ע. נלב"ע במוצאי שבת כ"ד אדר שני ה'תשע"ט. תנצב"ה. צפו בתיעוד באדיבות מוקד חב"ד:

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו