כ"ק האדמו"ר מנדבורנה באניא שליט"א יצא לביקור בלונדון שם יצא לשמש סנדק בברית לבן אחד מחסידיו • צילום: אלי דויטש

במוצ"ש התקיים סעודת מלווה מלכה ע"י בעל האכסניה הנגיד המפואר מוה"ר יוסף קארן שליטא בהשתתפות נגידים חשובים ומקורבים מאנ"ש.

כ"ק האדמו"ר שליט"א שליט"א סיפר עובדות מתלמידי הבעש"ט כמו"כ הזכיר בדבריו על גודל האבידה בפטירתו של זקן האדמו"רים כ"ק האדמו"ר מסקולען זצ"ל.
בביקור אצל האדמו"ר מווישניץ לונדון 

בסעודת הברית עם האדמו"ר מווישניץ לונדון