העלון התורני עלה לתרופה חוגג השבת את גליונו החמש מאות לאחר עשר שנות הוצאה לאור בעקביות מידי שבת בשבתו. העלון מודפס בכשלושה וחמשה אלף עותקים ומופץ בכל ריכוזי העולם היהודי במאות בתי כנסת ומרכזי תורה בכל קצוות תבל.
העלון יוצא לאור מושתת על פי תורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן זי"ע, ומבוסס על פי שיעוריו של המשפיע הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א. כמו כן מופיע במדור מיוחד פסקי הלכות למעשה ע"י המו"צ הגר"ש אנשין שליט"א, וכן מדור אורח תחת השם "כוכבי אור" בו מתפרסמים דברי תורתם של גדולי ומשפיעי חסידי ברסלב. 
יצוין כי גם גדולי תורה ומשפיעים חסידיים מכל החוגים והעדות מפליאים את ההשפעה המופלאה של העלון ברמה הגבוהה של דברי התורה והחיזוקים ביסודות היהדות והאמונה הטהורה.
לקראת הופעת הגליון החמש מאות פרסם השבוע באורח מפתיעהצדיק רבי שמעון שפירא שליט"א סגולה והבטחה נדירה לזכות לבנים צדיקים. המכתב המלא שהתפרסם השבוע עורר התרגשות רבה.
בפתח המכתב מסביר רבי שמעון שליט"א מה הביא אותו לצאת מגדרו, לגודל נחיצות קיומו של העלון בזמנינו לאור מה שהוא מבהיר "הנסיונות הנוראים שיבושים וסילופים בדורנו בעיקבתא דמשיחא".
בהמשך המכתב כותב: צריכים לחזק מאד את העלון הזה שיו"ל על ידי כמה מתלמידיו של ידיד נפשי ממעתיקי השמועה הגאון הצדיק רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א שמוסר נפשו להנחיל את הדרך הקדוש והאמת שקיבל מזקני אנ"ש בדור הקודם, בשיעוריו ובספריו, ובתלמידיו המשפיעים החשובים שמאירים את העולם, וכעת יוצאים למגבית לרגל הדפסת הגליון החמש מאות, אבקש מכל אחד שכבוד רביה"ק יקר בעיניו לקיים כאן את צוואת מוהרנ"ת להיות חזק ברצון בממון ובטירחה.
וכאן מגיע ההבטחה הנדירה: "כל מי שתורם בהוראת קבע לעלה לתרופה יזכה מידה כנגד מידה בבנים צדיקים ולישועות גדולות".
מי בזמנינו יוכל לוותר על הבטחה מפורשת ונדירה כזאת???
ניתן לתרום כאן
וכן  ניתן להעביר את טופסי הוראת הקבע לפקס: 0765102516 או באימייל: ale@breslev.us
או בבית המדרש הגדול ברסלב במאה שערים ירושלים לידי הרה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א