יש לי געגועים לרוסיה מוסקבה ארץ מולדתי עד גיל חמש עשרה וחצי ארץ מאוד יפה, אני מתכוון לנסוע לשם לביקור יש אוכל כשר והכול והרב פה בסרט מדהים טוב.