לא ברור .
האם ירד גשם בליל הסדר בעצם ביום שישי או לא ?