במעמד כביר ומרומם נחגגה בכ"ח אדר ב' המעמד השנתי והאדיר בשערי הוראה לבני הישיבות בראשותו של הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א ראש ישיבת חיי תורה, אשר נבחנו במשך השנה על לימוד ההלכה ובפרט בשו"ע הרב בעל התניא. צילום: אלי קובין