תרשמו לפניכם ביום שאני שר הביטחון "אני נותן לאסמעיל הניה 24 שעות "
"אני יחסל את ארגון הטרור חמאס "
נו באמת ליברמן הרי אנחנו כבר יודעים מי אתה ועוד יותר מכירים את ההבטחות שלך …..
בבקשה תעביר נושא או יותר נכון תפתח דף חדש ….