הגרש"א שטרן גאב"ד מערב ב"ב שליט"א לאפיית מצות במאפיית 'טיב המצות' של הר"ר אהרן יוסף קורניצר הי"ו