במסגרת רשת ישיבות בין הזמנים של קרן 'מטה לוי' בראשות הגאון הצדיק רבי אבנר עפג'ין ראש ישיבת 'בית הלוי' יצאו אלפי בחורי הישיבות ליום גיבוש בצפון לאחר שלמדו מתחילת בין הזמנים של חודש ניסן. שיא היום מעמד הדלקה שערך הגר"א עפג'ין ולאחר מכן טיש לחיים וחלוקת יין לבחורים. צפו בתמונות מהמעמד. צילום: יעקב כהן