הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א רב העיר בני ברק בביקור אצל הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה