מכירת חמץ על ידי הרב הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א • שריפת חמץ בחצר בית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה. • צילום: לוי נאזרוב