באופן נדיר ומרגש לצד קידוש ה' חסר תקדים בקרב ציבור יראי ה' • הגרי"ד גרוסמן שליט"א במכתבו הנוקב: "נוכחתי לדעת כי דעתם הברורה של כל גדולי ישראל שוללת את המוסדות האקדמיה ומטילה איסור גורף על כל המוסדות האקדמים באשר הם"

במכתב חסר תקדים ומרגש המעורר התפעלות והשתאות לצד קידוש ה' מפליא בקרב ראשי ועסקני הציבור החרדי, עסקני הציבור לצד כלל יראי ה' בארץ ובעולם היהודי כולו שנכתב בימים אלו יצא הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א מחשובי וותיקי הרבנים בדורנו במכתב נדיר וחסר תקדים בו הוא מודיע בצורה ברורה ונחרצת שאינה משתמעת לשתי פנים כי לאחר שיקול הדעת הוא מסיר לחלוטין את חסותו מהמוסדות האקדמים 'הקמפוס החרדי גן יבנה' (לגברים) ו'הקמפוס החרדי אשקלון' (לנשים) אשר היו עד היום תחת חסותו ופיקוחו.

הגרי"ד גרוסמן שליט"א כותב במכתבו הנדיר והמרגש כל יהודי ירא ה' באשר הוא: "אמנם בתחילה סברתי שיש מקום לחסות רבנית במוסדות אלו על מנת להקל את פרנסתם של ציבור יראי ה' ולהביא תועלת ורווחה לבני ישראל"

"אך כשהובא דעת גדולי ישראל בפני, ונוכחתי לדעת כי דעתם הברורה של כל גדולי ישראל שוללת את מוסדות האקדמיה ומטילה איסור גורף על כל המוסדות האקדמים באשר הם ללא יוצא מן הכלל, הריני נכנע בפני דעת גדולי ישראל המאירים את דרכנו ומבטל את דעתי בפני זוך דעתם והשקפתם הצרופה אשר שמרה והגינה עלינו לאורך כל התקופות וסללה לנו נתיב בסבך הנסיונות.

את מכתבו הנדיר והמרגש מסיים הגרי"ד שליט"א: "המבטל דעתו לדעת תורה לכבוד התורה ולומדיה".

יצוין, כי מכתבו המרגש של הגרי"ד שליט"א עורר בימים אלו מאז פרסום המכתב הדים רבים ונרחבים בקרב ציבור יראי ה' בארץ וברחבי העולם היהודי כולו, כאשר רבים מגדולי ישראל שליט"א שמכתבו המיוחד והנדיר הגיע על שולחנם ציינו לשבח בהתפעלות מרובה אודות הקידוש ה' שיגרם בעקבות מכתבו זה של הגרי"ד שליט"א אשר כידוע השפעתו רבה בקרב רבים מבני הציבור החרדי כולל יהודים רבים המתקרבים לכור מחצבתם בכל אתר ואתר, כאשר כל יהודי ירא ה' באשר הוא ידע ויפנים ויחדיר בקרב בני ביתו לצד חבריו ומכריו את האיסור החמור של הלימודים במוסדות אקדמיים אלו המחדירים ומטפטפים כסדר דברי מינות וכפירה לצד דעות כוזבות הרחוקות מדעת תורה וההשקפה הצרופה מדור דור, כאשר מטרת ראשי המדינה אחת היא, שהחרדים לדבר ה' יתערבו בחברה הישראלית הכללית וחלילה יתקרבו לדעותיהם הכוזבות ואף ילמדו מדרכיהם הרעים.

רבנים וראשי ישיבות חשובים אף הזכירו בעקבות המכתב המרגש והמסעיר, כי בערוב ימיו כבר קבע מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ואמר נחרצות ברבים כי אין כזה מושג של אקדמיה כשרה, וכל לימודי אקדמיה דומים כמו יהודי האוכל חזיר ל"ע עם שטריימל על ראשו חלילה.

כך גם מועצת גדולי התורה בהחלטותיה מחודש אייר תשע"ג קבעה נחרצות בדבריה וכתבה: "עדים אנו היום לנסיונות לערוך שינויים המאימים על דרך חינוכם והתנהגותם של בני ובנות ישראל ומשפחותיהם, להכניס לשלומי אמוני ישראל ולמוסדות חינוך החרדים זמורות זר של לימודי ליבה, ולימודים לקבלת תארים אקדמיים במקצועות שונים…

"גדולי וצדיקי הדורות האחרונים זי"ע משמרי החינוך הטהור כבר תחמו גדרים וקבעו גבולות לדרך החינוך"…

"באנו בזה בקריאה אל בני ובנות ישראל החרדים לדבר ה' ותורתו, להעמידם על כובד האחריות המוטלת על כתפיהם, למען עתיד קדושת בית ישראל, לחזקם ולעמוד איתן מול כל רוח זרה, ולא לסטות במאומה ממה שהורו רבותינו זי"ע".

בחודש כסלו תשע"ו אף התקיים כינוס חירום לכלל מנהלי הסמינרים בארה"ק, בראשות מרנן הגר"ח קנייבסקי והאדמו"ר מויזניץ שליט"א, בו התקבלו שורות של החלטות בסוגיה חמורה זו של לימודים אקדמיים והשפעותיהם.

במרכז ההחלטות היו חיזוק החומות והחובה לעמוד בכל תוקף על התקנות שמקדמת דנא האוסרות על לימודי אקדמיה, ולימודי בגדרות, להלן ציטוטים מההחלטות:

"…בנות ונשות ישראל לא תלמדנה במוסדות אקדמאיים או במוסדות המסונפים לאקדמיה, ובכלל זה שלוחות או מוסדות המכנים את עצמם סמינרים ומעניקים תארים אקדמאיים. וכבר נאסר הדבר בכל החומר על ידי גדולי הדורות מקדמת דנא ועד ימינו.

"בנות ישראל לא תלמדנה לימודים לבגרות או לימודים המשמשים כהכנה ללימודים אקדמאיים, בלא שום יוצא מן הכלל, ואף לא תיגשנה לבחינות באופן עצמאי, ומנהלי הסמינרים יעמדו על כך בכל תוקף.

מנהלי מוסדות החינוך החרדיים יעמדו כחומה בצורה שלא להתפתות אחר שכנועים שונים מבית ומחוץ, הבאים לשנות את צורת חינוך בנותינו.

חוגים רבניים אף ציינו כי עלינו לדעת שכל מטרת ראשי המדינה לצד הגופים והקרנות המסייעים ללימודי אקדמיה ומוזילים מכספם הון עתק לשם כך, אחת היא, והוא חלילה לחלן את הציבור החרדי יראי ה' שיתערבו עם הציבור הכללי במדינת ישראל, ועל כן עלינו לעמוד בעוז ובתעצומות במלחמתינו נגד דבר זה, כאשר עתיד עם ישראל תלוי במלחמת קודש זה.