רבני העיר בב הגרשצ רוזנבלט, הגריא לנדא, רה"ע אברהם רובינשטיין, סגניו חנוך זייברט, מנחם שפירא ואליהו ארנד בברכת חג אצל ראש הישיבה הגרג אדלשטיין. ראש הישיבה האריך באחריות המוטלת על רבני העיר וצריך לזה הרבה זכויות והרבה תפילות