עליה לרגל היום השני: אלפים רבים הגיעו היום להקביל פני מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין בימי חול המועד, בהם הגרב"מ אזרחי, הגר"א פילץ, הגר"י אפרתי, הגרב"מ אטינגר, הגר"א ויסבורד וסגן שר החינוך מאיר פרוש

עליה לרגל היום השני: אלפים רבים הגיעו היום להקביל פני מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין בימי חול המועד, כאשר הזמן המרכזי הוא אחרי מנחה המתקיים בשעה 1.30 ואחרי מעריב המתקיים בשעה 20.00. מידי יום מוסר ראש הישיבה שיעור במסכת פסחים והלכות הפסח למאות צמאים לדבר השם ולאחר מכן מתחיל תפילת מנחה.

ביום שני של חול המועד הגיעו לקבל את ברכת החג מראש הישיבה, חבר המועצת הגרב"מ אזרחי, ראש ישיבת תפרח הגר"א פילץ, חבר ועדת הרבנים של דגל התורה הגר"י אפרתי, הגרב"מ אטינגר, הגר"א ויסבורד ראש רשת הכוללים ישכר באהלך, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, חברי מועצות וסגן שר החינוך מאיר פרוש, ואלפים מהמוני עמך בית ישראל.