אלפים השתתפו במעמד הקבלת פני רבו אצל נשיא מועצת החכמים הגר"ש כהן שליט"א שהתקיים בירושלים • צילום: יעקב כהן