אלפים הגיעו אמש למעמד נדיר של פדיון פטר חמור שערך כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א • צילום: משה גולדשטיין
אלפים הגיעו אמש למעמד נדיר של פדיון פטר חמור שערך כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א. בתחילה נשא דברים הכהן הפודה כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א. האדמו"ר "קנה" את החמור מבעליו ע"י קנין כסף, קנין משיכה, קנין הגבהה. התרגשות רבה אחזה בציבור האלפים כאשר בירך הרבי את הברכה הנדירה ולאחריה ברכת הכהן לרבי ולחסידים.
אחריה, בירך הכהן על פרי וברכת שהחיינו והרבי מצאנז שליט"א בירך לחיים ובירך את הכהן שנזכה בקרוב לתת לכהן את כל כ"ד מתנות הכהונה בבנין ביהמ"ק בקרוב.
במרכז המעמד נשא הרבי דברי תורה מיוחדים לרגל המעמד הנדיר ובסיומו ברך שוב את הכהן ואת הקהל מכח המצווה הנדירה שנפלה בחלקו.
צילום וידאו: יעקב לדרמן