אלפים רבים הגיעו גם היום להקביל את פני מרן ראש הישיבה לפני תפילת מנחה מסר ראש הישיבה שיעור בענייני פסחים ולאחר תפילת מנחה עברו המונים להתברך, בהם דיינים, ראשי ישיבות, רבנים, סגני ראשי ערים ועמך בית ישראל מכל העדות והחוגים

שלישי של חול המועד: אלפים רבים הגיעו גם היום יום שלישי של חול המועד להקביל את פני מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין במעונו ברחוב ראב"ד בבני ברק. את תפילת שחרית מתפלל ראש הישיבה בישיבת משך חכמה לצעירים הסמוכה לביתו ועומדת בנשיאותו כשלאחר מכן מלווים אותו לביתו.

לפני תפילת מנחה מוסר ראש הישיבה שיעור בענייני פסחים ולאחר תפילת מנחה עוברים ההמונים להתברך. ביום שלישי בקביעות במהלך כל השנה מוסר מרן ראש הישיבה שיחה בביתו שיחה שמודפסת מידי שבוע בעלון דרכי החיזוק היוצא על ידי מקורבו הרב ישראל כהן כבר כמה שנים. שיחה זו התקיימה גם ביום שלישי של חול המועד בעניין התעלות בימי הפסח 'והשיאנו' ושמחת החג.

לאחר השיחה שהתקיימה לאחר תפילת מעריב עברו ההמונים להתברך מראש הישיבה במשך שעה ארוכה בסרט נע. בין העוברים נראה גם ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן שהגיע למעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לקבל את ברכתו והדרכתו לקראת מעמד הוקרת לומדי סדר טהרות שיתקיים מחר במודיעין עילית בראשות מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש ישיבת חברון הגר"ד כהן.

הרב גוטרמן העניק לראש הישיבה ספר מיוחד שיצא לרגל המעמד ובו חבורות שכתבו תלמידים צעירים בעיר, ו2 חידושי תורה משר התורה הגרח קניבסקי שמסר שר התורה מיוחד עבור הקובץ. לפני תפילת מעריב לומד ראש הישיבה שיעור מיוחד עם מספר מצומצם מנכדיו. בין הבאים נראו דיינים, ראשי ישיבות, רבנים, סגני ראשי ערים ועמך בית ישראל מכל העדות והחוגים.