מה חשבתם השאמל במשך כל יובל המדינה הזו ,"שתל את השמולאנים הכי מובהקים ומורעלים , בתפקידי מפתח הכי חשובים במדינה.
צריך עכשיו לעבוד כקשה מאד ולנקש את שורשי עץ הסרק הזה.
מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון