הראשל"צ הגרש"מ עמאר ערך ביעור מעשרות יחד עם רבנים נוספים על גבי ספינה בלב ים • צילום: יעקב כהן
רבנים ובראשם הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר, הגר"ב שרגא ראב"ד ירושלים, הגר"י רווח ראש מוסדות משכן התורה באלעד, ראש המכון למצוות התלויות בארץ הגרש"ז רווח הגיעו הבוקר לחוף ימה של יפו שם עלו על אוניה גדולה והפליגו ללב ים.
במשך זמן ההפלגה מסר הגרש"מ עמאר שיעור מיוחד ברמב"ם בהלכות ביעור מעשרות וביאר למשתתפים את פרטי הלכות הביעור בצורה בהירה על פי פסיקותיו של הרמב"ם.
עם הגעת האונייה ללב ים, עגנה האונייה, ובהתרגשות רבה, אמרו כולם כאחד את נוסח החילול של המטבעות והשליכו את המטבעות אל הים הגדול ובכך קיימו את מצוות ביעור מעשרות.
יצויין כי מצוות ביעור מעשרות נוהגת בשנה רביעית ושביעית לשמיטה בערב חג שביעי של פסח.