מהו אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הינו כינוי כללי למצב בו אדם לא יכול להמשיך ולתפקד כרגיל בעבודתו, עקב מצב בריאותי מסוים. אובדן כושר העבודה יכול להתקיים כתוצאה ממחלה או תאונה וכן, יכול לכלול מצבים בהם האדם לא יכול להמשיך ולתפקד בעבודתו הקודמת, לצד מצבים בהם האדם איבד את יכולת הפרנסה באופן מלא או כמעט מלא. כפי שנסביר בהמשך, אובדן כושר עבודה יוכל להיות זמני או תמידי, והוא תלוי במצבו הבריאותי של האדם ובאופי הפגיעה בו.

אילו זכויות מגיעות לאדם במצב אובדן כושר עבודה?

ככלל, קיימים בישראל שני אפיקים מהם ניתן לקבל פיצוי מסוים בגין אובדן כושר עבודה: המוסד לביטוח לאומי וכן, חברות הביטוח הפרטיות וקרנות הפנסיה (בהתאם לפוליסה שרכש האדם באופן פרטי). בשונה מחברות הביטוח הפרטיות, אדם יכול להיות זכאי לקבלת קצבה מביטוח לאומי בהתאם לדרגת נכות הנקבעת לו מטעם המוסד בהתאם לבדיקה של ועדה רפואית ייעודית. מטרתה של קביעת דרגת הנכות היא גם להעריך את דרגת אי הכושר, המתייחסת לאובדן יכולת ההשתכרות. יש לקחת בחשבון שתשלום קצבת הנכות המגיעה לאדם תשולם רק בתום 90 יום ממועד קביעת דרגת אי הכושר.

כאמור, האפיק השני הינו חברות הביטוח הפרטיות וקרנות הפנסיה. חשוב להבחין בין רכיב אובדן כושר עבודה, המהווה רכיב סטנדרטי בקרן הפניה, לבין ביטוח ייעודי בנושא הנרכש על ידי האדם. מטבע הדברים, כשמדובר בביטוח ייעודי ולא ברכיב בקרן הפנסיה, בד"כ התנאים יהיו טובים יותר, כלומר יותר ספציפיים ומפורטים וכן, קיימים בד"כ גם הבדלים בסוג הקצבה ומועד קבלתה.

האם קיים הבדל בין שכירים לעצמאיים בתחום?

מבחינת ביטוח לאומי, הזכות קיימת הן לעובדים שכירים והן לעצמאיים. באשר לביטוחים הפרטיים, כאן יש לקחת בחשבון שדווקא העובד העצמאי הינו בעל יתרון על השכיר, הודות לעובדה שיש לו חופש נרחב יותר לבחור את הכיסוי הביטוחי הפרטי שלו. כמו כן, משנת 2017 עובדים עצמאיים מחויבים ממילא להפריש לעצמם כספים לפנסיה, כך שהכיסוי הפרטי הבסיסי קיים עבורם, אם כי תמיד מומלץ לדאוג גם לביטוח ייעודי כאמור, המעניק תנאים טובים יותר. חשוב לציין בהקשר זה, כי הכיסוי הביטוחי לעצמאי שונה מהכיסוי הביטוח לשכיר בכל הנוגע לרכיב בקרן הפנסיה: עבור שכירים, הקצבה מחושבת בד"כ ע"פ שהכר הממוצע ב-3 או ב-12 החודשים האחרונים (הגבוה מבניהם), בעוד שעבור עצמאיים, הקצבה נקבעת ע"י חילוק סכום ההפקדה החודשי הממוצע ב-16%.

 

האם הליך מימוש הזכות שונה עבור עצמאיים לעומת שכירים?

בכל הנוגע לביטוח לאומי, ייתכן והמסלול יהיה זהה, פרט לדרישות ספציפיות שהמוסד לביטוח לאומי יכול לדרוש במקרים מסוימים מאוד. תהליך מימוש הזכות הסטנדרטי, כולל הגשת מסמכי תביעה + מסמכים רפואיים לאחד מסניפי ביטוח לאומי (או באמצעות דואר, פקס וכד'), קביעת בדיקה לוועדה רפואית וכיו"ב. באשר לתביעה של חברות הביטוח בנושא אובדן כושר עבודה עצמאיים, עצמאי יידרש  להשיג אישור\ים על הכנסתו השנתית החייבת במס (שכן אין לו תלושי שכר), לצד מסמכים רפואיים (הנדרשים מכל מבוטח) וכן, מסמכים נוספים בהתאם לסוג ואופי התביעה.