היום יום שלישי, כ"ה בניסן, יום ההילולא ה-143 של מייסד וראש שושלת צאנז, שר התורה מרן הרה"ק בעל "דברי חיים" זי"ע, יגיעו המוני חסידי צאנז מכל רחבי הארץ ויתכנסו יחד בחצרו של ממשיך שושלת הזהב כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א שבקרית צאנז שבנתניה, להתכנסות מרכזית וסעודת הילולא.

ההתכנסות המרכזית תתקיים בהיכל הגדול "היכל רוזנברג" בקרית צאנז שבנתניה, וכמסורתה השנתית תיוחד להתחזקות העדה הקדושה בדרכיו והליכותיו של בעל ההילולא. במרכזה יערוך כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א את שולחנו הטהור לכבוד יום ההילולא, בו ישא כמנהגו משא תורני במשנת זקינו הקדוש בעל ההילולא וישמיע דברי התחזקות.

את ההתכנסות יפארו, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, זקני ונכבדי עדת חסידי צאנז. במהלכה גם ייערך המעמד המסורתי "מעמד כבוד התורה", בו יעניק כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א עטרות כבוד לכארבעים בחורים עמלי-תורה מצויינים, העילית מבין תלמידי הישיבות הגדולות של חסידי צאנז בקרית צאנז נתניה ובחיפה, אשר זכו לעמוד בהצלחה בכור המבחנים היסודיים על מאות דפי גמרא עם תוספות בעל-פה. זאת כפי שהנהיג כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז בעל 'שפע חיים' ו'דברי יציב' זי"ע להחזיר עטרה ליושנה ולהעניק תוארים רמים, תעודות "מורינו" ו"חבר" לתלמידים מופלגים.

הבחורים המצויינים נבחנו בעל-פה על יותר מ-600 דפי גמרא עם תוספות בעיון ובהבנה מעמיקה, ואלו יזכו לקבל תעודות הצטיינות ויוכתרו בתואר "חבר". הם אף יזכו בפרסי עידוד יקרי-ערך, שיוענקו להם על-ידי "היכלי התורה והחסד" דחסידי צאנז, המנהלים את רשת ישיבות צאנז בארץ.

בנוסף יציין המעמד את פתיחת זמן הקיץ בכל רשת ישיבות צאנז בארץ, בקרית צאנז נתניה, בקרית צאנז ירושלים, בבני-ברק ובחיפה. המעמד יאציל הוד מיוחד על מאות הבחורים ברשת הישיבות, אשר כבר היום שבים להיכלי התורה ופותחים את סדרי הלימודים והשיעורים הסדירים.

מהנהלת רשת ישיבות צאנז נמסר, כי המשך הענקת תארי הכבוד והתעודות תהיה ביום ההילולא של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע, ביום ט' בתמוז, וזאת על-פי צוואתו. ביום זה יוענקו תוארי "מורינו" לבחורים שנבחנו על 1000 דפים ויותר בעל-פה. לקראת סוף השנה גם יוענקו תעודות "צורבא מרבנן" לעשרות תלמידים מרשת הישיבות לצעירים של צאנז בארץ, שנבחנו על 300 דפים ויותר בעל-פה.

פתיחת המגבית האדירה "צאנז מתאחדת בתורתיך"

ההתכנסות הגדולה תחל בשעה 6:00 לפנות ערב, כאשר לקהל הרב האמור להגיע מכל רחבי הארץ תוגש סעודה בהרחבה. במהלכה יובא בגיל דבר פריחתם ושגשוגם של "רשת כוללי צאנז" הפזורים בקריות הקודש צאנז: ירושלים, טבריה, נתניה, וכן בערי הקודש: אלעד, אשדוד, בני ברק, ביתר, בית שמש, ברכפלד, חיפה, פתח תקוה, צפת, וכן במאנסי שבניו-יורק.

ב"רשת כוללי צאנז" לומדים כיום למעלה מאלף אברכים, ומספרם הולך וגדל כל העת בלעה"ר. בעול החזקתם עושים במסירות רבה המנהלים החשובים, אשר משקיעים און רב ימים ולילות לגיוס הון העתק מדי חודש בחדשו. עול כבד זה המוטל על שכמם נעשה לאחרונה קשה ביותר, עד כי הגיעו מים עד נפש והם ממש כורעים תחת המעמסה הכבדה.

אי לזאת, מתוך תחושת הכרת הטוב לנושאים בעול, נרתמים אלפי חסידי צאנז לעמוד לימינם במסגרת מגבית הצלה אדירה שכותרתה "צאנז מתאחדת בתורתיך". במגבית גדולה ומיוחדת זו, שיתקיים אי"ה בימים ט'-י' באייר הבעל"ט, יובא זעקת וקריאת מנהלי "רשת כוללי צאנז" מן המיצר לפני הקהל הרחב של מוקירי התורה בכל אתר ואתר, שיעמדו לימינם כדי שח"ו לא יתמוטט עולם התורה המפואר הזה.

המגבית הגדולה קיבלה את ברכת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, אשר בכינוס מיוחד שנערך במשכן קדשו בחול המועד פסח, קרא לכל אחד ואחד להיות מן העושים והמעשים בעין יפה וברוח נדיבה, להיחלץ חושים כל אחד כפי יכולתו, לפעול ולהפעיל בהתרמת ידידים מאחבנ"י, למען יוכלו להמשיך בנשיאת העול הכבד של החזקת התורה ולומדיה. כן הרעיף מברכות קדשו, שכל המשתתף לסייע יזכה להתברך משמי שמים בבני חיי ומזוני רויחי, והשי"ת יריק עליו שפע ברכות טוב בכל משאלות לבו.

קריאת קדשו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א הוכרזה בשבת האחרונה בכל בתי המדרש של חסידי צאנז ברחבי הארץ, ואלפי חסידי צאנז קיבלו על עצמם להתייצב בכל עוז להצלחת המטרה הקדושה.

היום, עם פתיחת ההתכנסות הגדולה בקרית צאנז נתניה, יוצגו לפני אלפי החסידים על גבי מסכי ענק, עקרונות המערכה הגדולה לתפארתה של תורה. עקרונות אלו גובשו בשבועות האחרונים במסגרת אסיפות היערכות של מנהלי רשת הכוללים יחד עם טובי ונכבדי עדת הקודש צאנז. הציבור הגדול שיתכנס היום ייחשף לתוכניות הפעולה שיקיפו את כולם ויאחדו אותם כאיש אחד ובלב אחד לפעול במלוא המרץ כדי לייצב את "רשת כוללי צאנז".

לאחר מכן, בשעה 8:00 בערב, יזכה הקהל הגדול להופעת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, שיערוך את שולחנו הטהור לרגל ההילולא. בסיומו יזכו כלל חסידי צאנז לעבור ולקבל את ברכת הקודש, כשהם מגישים את טפסי הצטרפותם למערכה אל מול פני הקודש.