הרב יונתן שטנצל על מצוות התורה להשאיר ענבים לעניים בכרם • וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם • שיעור בפרשת השבוע עם הרב יונתן שטנצל