בורא עולם בקנין השלם זה הבנין • בימים האחרונים הגיע הבשורה המשמחת על הגעת האישורים האחרונים לקראת תחילת הבניה של הבניין הגדול והמפואר של מרכז מוסדות טאלנא בעיר אשדוד זאת לאחר צפייה ארוכה בקרב קהל חסידי ואוהדי בית טאלנא ברחבי העולם.
בימים האחרונים הגיע הבשורה המשמחת על הגעת האישורים האחרונים לקראת תחילת הבניה של הבניין הגדול והמפואר של מרכז מוסדות טאלנא בעיר אשדוד.
זאת לאחר צפייה ארוכה בקרב קהל חסידי ואוהדי בית טאלנא ברחבי העולם, לאחר שנים רבות שבו ממוקמים המוסדות במבנים זמניים, ולאחר שנתיים ממעמד ההיסטורי של הנחת אבן הפינה בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א והשתתפות האורח הרם כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א מארה"ב
הבניין הגדול והמפואר יבנה יבנה בעז"ה ברחוב רב חיסדא במזרח רובע ז' בעיר אשדוד שיכלול את ביהמ"ד הגדול בו יערוך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את התפילות ועריכת השולחנות ברוב פאר והדר, היכל לימוד לישב"ק 'מתיבתא דרבינו יוחנן', פנמיה , מקווה טהרה , היכל התורה רחב ידיים לרחבת הלומדים , ואולם שמחות מפואר.