עם סיום חופשת בין הזמנים לבחורי הישיבות ותוכנית בין הזמנים שיזם סגן רה"ע י-ם אברהם בצלאל, מאות בחורים השתתפו במעמד הסיומים המרכזי באוהל הענק של שמואל הנביא שבראשות הרב ישראל מאיר אהרונוב, בהשתתפות גדולי הרבנים ובראשות  הראש"ל הגר"י יוסף ורב השכונה הגר"י כהן • צילום: יעקב כהן