במכתב ששיגר משרד הפנים לרון קובי ר״ע טבריה מזהירים על סיום מועד אישור התקציב השנתי ב- 30/6. לאחמ״כ ייאלץ המשרד לפעול ע״פ החוק לסיים את כהונת ראש העיר או חברי העירייה • השר דרעי הקפיד מאז נבחר קובי שלא להתבטא בעניינו

משרד הפנים שיגר מכתב לרון קובי ר״ע טבריה ובו תזכורת על סיום מועד אישור התקציב השנתי ב- 30/6. לאחמ״כ ייאלץ המשרד לפעול ע״פ החוק לסיים את כהונת ראש העיר או חברי העירייה.

במכתב ששלח בועז יוסף, ממונה משרד הפנים במחוז צפון, כתב לקובי הריני להודיעך כי בהתאם לפקודת העיריות, המועד האחרון לאישור התקציב השנתי לרשות מקומית לשנת 2019 הוא יום א' 30.06.19.

"נכון להיום טרם אושר התקציב ברשות ובאם לא יאושר עד ליום המוזכר, הרי שמשרד הפנים יאלץ לפעול עפ"י הוראות סעיף 206 לפקודת העיריות".

יוסף מוסיף במכתבו, "אני פונה אליך לעשות כל מאמץ לאישור התקציב בכדי שלא נאלץ לנקוט בהליכים הקבועים בחוק" (סיום תפקידו של ראש העירייה וחברי המועצה – י.צ). "יובהר כי אין בכוונת משרד הפנים לאשר הארכת מועד לאישור תקציב ברשות המקומית מעבר לתאריך שקבוע בחוק".

שר הפנים אריה דרעי הקפיד מאז נבחר קובי שלא להתבטא בעניין המאבקים בעיר בינו לבין הציבור החרדי וזאת בכדי לשמור על חוות דעת והחלטה מקצועית במידה ואכן יאלץ להחליט על פיזור המועצה והדחת ראש העיר ומינוי של ועדה קרואה.