צפו: כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א בעריכת השולחן הטהור בהילולת זקינו מרן ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע