במלאות השלושים לפטירת רבה של בני ברק רבי משה יהודא לייב לנדא זצ"ל תיערך הערב עצרת הספד והתעוררות בהיכל ביהמ"ד הגדול מכנובקא בעלזא בבני ברק שם ישאו דברי הספד ראשי ישיבות רבני העיר שליט"א אדמורי"ם ורבנים

במלאות השלושים להסתלקותו לשמי רום של מורה דרך ומנחה נתיבות, גיבור במלחמתה של תורה על משמר העיר ומגדלותיה בעוז ותעצומות, גאב"ד עיר התורה בני ברק, הגאון החסיד רבי משה יהודא ליב לנדא זצוק"ל, תקיים עצרת התעוררות וחיזוק רבתי.

העצרת תתקיים ביום רביעי ג' באייר תשע"ט, בהיכל בית המדרש הגדול מכנובקא בעלזא ברח' האדמו"ר מגור 43 בני ברק. בשעה 8:30 בערב.

בראשות העצרת ישאו דברים, הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז'; הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה; הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, רב שכונת אור החיים; הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רב מערב העיר; כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא שליט"א; הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א.

במעמד יישאו דברים גם ממשיכי דרכו בקודש, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א ובנו הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א. במעד יישא דברים גם דיין בביה"ד של הרב זצוק"ל;הגאון רבי יוסף יצחק בלינוב שליט"א, חתן הרב זצוק"ל רב מרכז העיר וראש כולל פעמי יעקב. בתום העצרת ייערך סיום משניות לעילוי נשמתו.