כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א פתח בפלפלא דאורייתא במשנת בעל ההילולא ולאחמ"כ המשיך בדברות קודש בענין כשרות המאכלים ובתוך הדברות קודש הספיד כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א את כ"ק אדמו"ר הרה"ק מסקולען זי"ע

דברי הספד על הסתלקות כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל