שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מלייפניק שליט"א ונין כ"ק האדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א • צילום: יהודה פרקוביץ