אלפי חסידי סאטמר ציינו השבוע את יום ההילולא ה13 של כ"ק האדמו"ר הברך משה מסאטמר זצ"ל • בנו ומ"מ האדמו"ר מסאטמר שליט"א ערך את שולחנו הטהור לרגל ההילולא בהיכל בית המדרש הגדול בקרית יואל • צילום: הלל ל"ש
אלפי חסידי סאטמר ציינו השבוע את יום ההילולא ה13 להסתלקות כ"ק האדמו"ר הברך משה מסאטמר זצ"ל. בנו ומ"מ כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א ערך את שולחנו הטהור לרגל ההילולא בהיכל בית המדרש הגדול בקרית יואל.
בין היתר דיבר האדמו"ר מגודל התקשרות בעל ההילולא לעיר קרית יואל כאשר הוא קיבל את הנהגת הקהילה בשנת תשל"ט
אחרי פטירת דוד האדמו"ר כ"ק בעל הדברי יואל זצ"ל. קרית יואל היתה עיירה בת עשרות משפחות בלבד וב"ה כעת התרחבה העיר לאלפי משפחות בלי עין הרע ולאחרונה קרית יואל התרחבה לעיר "פאלם טרי".
הגידול הגדול שממשיך ניכר בין היתר במוסדות התורה בעיר שגידול התלמידים ב5 שנים האחרונות היתה של 149 אחוז
זאת אומרת שעל כל 100 תלמידים במוסדות בשנת תשע"ד יש היום עוד 149 תלמידים שזה גידול ענקית וכתוצאה מזאת חייבים להתחיל בבניה מסיבית של בנינים חדשים.
האדמו"ר ביקש מהציבור לעמוד לעזרת הנהלת המוסדות שרק סיימו לפני שנה לבנות 2 בנינים חדשים אחד לתלמוד תורה ואחד ובית רחל וכבר בימים אלו התחילו לבנות עוד 4 בנינים חדשים שיעלה 65 מליון דולר.
האדמו"ר פירט שבבנינים החדשים לבנות יתווספו 101 חדרי לימוד ובתלמוד תורה יבנו 2 בנינים עם 90 חדרי לימוד
והם יהיו מוכנים בעזהשי"ת כבר לקראת שנת הלימודים תשפ"א.

בניני המוסדות החדשים בקרית יואל

כמו כן ביקש האדמו"ר שקהל החסידים ימשיכו לתמוך בארגוני הצדקה בארה"ק הארגון הידוע "מרכז עזרה ויעוץ" להצלת בחורי ישיבה שלא הצליחו לקבל פטור או דיחוי וכן לארגון החדש "שקל הקודש" שעומדת לימין מוסדות על טהרת הקודש.
האדמו"ר גם התייחס לסדר הלימודים החדש בישיבות הקטנות של החסידות שהתחילו כבר השנה ללמוד יומיים אחרי חג הפסח וילמדו בלי שום חופשה עד ערב ראש השנה וכן יתחילו ללמוד יומיים אחרי חג הסוכות ברציפות עד ז' ניסן בלי חופשות כלל האדמו"ר ביקש שגם שאר הישיבות קטנות בניו יורק יתחילו את סדרי הישיבה בזמנים האלו

הטיש בהיכל בית המדרש הגדול בקרית יואל

אלפים בעליה לציון במשך כל שעות היום באוהל הק' בביה"ח דק"ק קרית יואל