תושבי לונדון התורנית בכלל וחסידי ואוהדי בית נדבורנה בפרט נרגשים לקראת ביקורו הראשון של כ"ק אדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א בחודש סיוון הקרוב לביקור הוד רב רושם בעירם

כלל קהילות הקודש המתגוררים בעיר הבירה לונדון ואוהדי וחסידי בית נדבורנה בפרט נרגשים לקראת ביקור הוד של כ"ק אדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א לראשונה בארצם מאז עלותו לכס האדמו"רות לפני שבע שנים.

כ"ק האדמו"ר שליט"א אף יפאר בהשתתפותו בשמחת הנישואין בבית הנגיד הנכבד מגדולי תומכי תורה וחסד בלונדון הרה"ח ר' חיים שאול גרוסקאפ הי"ו אשר מקורב ביותר לאדמו"ר שליט"א.

במהלך ימי המסע ישא כ"ק האדמו"ר שליט"א דרשות חיזוק בהיכלי הישיבות וקהילות בעיר, וכן יקבל את הציבור לעצה ולברכה.

בלונדון מברכים, יהי בואו לברכה ולהרמת קרן התורה והחסידות בעיר.