מאות שלוחי חב"ד ליובאוויטש מפאריז והסביבה השתתפו ביום רביעי ג' אייר בפאריז בכינוס השלוחים האיזורי • אורחי הכבוד במעמד המרגש הרב משה קוטלרסקי יו״ר מערך השלוחים והרב ישראל דערען שליח בקונטיקט ארצות הברית • צילום מרדכי לובעצקי