בידיעה משותפת בשלושת הביטאונים צוין כי חילולי השבת "עומדים על הפרק, במשא ומתן הקואליציוני כדי להפסיק את החרפה ובזיון ורמיסת השבת". בהמודיע הוסיפו: "אם אין לנו השפעה על מניעת פרצות חדשות בשבת, אין לנו יכולת להיות בקואליציה"

המשבר בקואליציה שטרם קם הולך ומחריף, כשב'יהדות התורה והשבת' לא מתכוונים לעבור לסדר היום על חילול השבת ההמוני שצפוי בשבועות הקרובות לקראת אירוע זמר בינלאומי. בידיעה משותפת שמתפרסת הבוקר בשלושת יומני המפלגה, המודיע, המבשר ויתד נאמן, מובהר כי "כל אלה עומדים על הפרק, במשא ומתן הקואליציוני כדי להפסיק את החרפה ובזיון ורמיסת השבת. אך תוך המשא ומתן, ממשיכה הממשלה לתת גיבוי מוחץ לחילולי השבת ורמיסת כבודה".

בידיעה נכתב כי, "כאב עמוק וחוצב לבבות בקרב המוני מקדשי שביעי נוכח חילולי שבת נרחבים הצפויים השבת, במרכז תל־אביב, לקראת אירוע בינלאומי הצפוי להיערך בארץ בעוד כשבוע וחצי, וגורר אחריו חילולי שבת נרחבים והמוניים באופן ישיר ועקיף, בהיקפים שלא נודעו כמוהם זה שנים, בחסות ממשלתית רשמית, תוך קבלת גושפנקא מהממשלה וועדת שרים מיוחדת שדנה ואישרה השבוע "היתרי עבודה" בשבת רח"ל".

"יצוין", מוסיפים היומנים, "כי אישורי העבודה עברו בוועדה למרות התנגדותו הנחרצת של הנציג החרדי בוועדה שר הדתות הרב יצחק ועקנין, ובהתעלמות בוטה ומופגנת ממחאת המפלגות החרדיות על רמיסת השבת. ועדת השרים לענייני 'היתרי' עבודה בשבת, אישרה השבוע 'היתר' כללי לעבודות בשבתות הקרובות של קרוב לאלף איש, למגינת לב כל שומר שבת ומקדשו".

בידיעה המשותפת מוזכר כי זה לא המקרה היחיד, "חילול השבת הצפוי להיות באירוע הבינלאומי וסביבו, הוא עצום ממדים וגדול בהיקפו מכל מה שידענו עד כה. הממשלה שבתקופה האחרונה נתנה גיבוי במעשה או במחדל לשורה של חילולי שבת סדרתיים, ממשיכה להעניק את הגיבוי הכאילו־חוקי, גם לחילול השבת ההמוני הזה".

"בעת האחרונה, דרשו הנציגים הדתיים והחרדיים להפסיק את חילול השבת בהפיכת יום שבת קודש ליום השיפוצים ועבודות הבינוי הלאומי. החרפה לא הופסקה למרות כל הבקשות וחרף הבטחות של הגורמים השלטוניים. נפרצו גם חומות השבת בחיי המסחר ועתה גם מונפת זרוע החילול בתחום הרחבת והכפלת מוניות השירות לימי שבתות, ובכל רחבי הארץ ואפילו בירושלים עיר הקודש והמקדש".

בתום הידיעה נכתב האיום שהבאנו בפתח הכתבה לפיו, "כל אלה עומדים על הפרק, במשא ומתן הקואליציוני כדי להפסיק את החרפה ובזיון ורמיסת השבת. אך תוך המשא ומתן, ממשיכה הממשלה לתת גיבוי מוחץ לחילולי השבת ורמיסת כבודה". בהמודיע לא הסתפקו בכך והוסיפו במאמר מערכת כי, "למרות שיש לציבור החרדי מה להפסיד מאי כניסה לקואליציה, השבת יקרה לנו עוד יותר. אם אין לנו השפעה על מניעת פרצות חדשות בשבת, אין לנו יכולת להיות בכזו קואליציה, יהיה המחיר אשר יהיה".