ברחבי הארץ התקיימו מאות כינוסים ושיעורי תורה על ידי ארגון בר בי רב דחד יומא שנוסד על ידי האדמו"ר מקאליב זצוק"ל ובהם השתתפו אלפי אנשים והתחזקו ושמעו את דבר ה' זו הלכה כאשר במספר כינוסים ברחבי הארץ אף השתתף ממשיך דרכו האדמו"ר שליט"א ונשא מדברותיו והזכיר את מייסד המפעל הכביר האדמו"ר מקאליב זצ"ל.

ביום שבו הפארקים והמדשאות מלאים, כשעשן סמיך מיתמר מעל אתרים אלו מחמת הבשרים המתחממים על המנגלים, ואחרים המביטים אל השמים וצופים כמידי שנה בשנה במטס האווירי, יש רבים אחרים העמלים לפרנסתם בכל ימות השנה שבחרו לנצל את יום השבתון שלהם ולמלא את החלל הרוחני בנשמתם בהשתתפותם בבר בי רב דחד יומא מיסודו של האדמו"ר מקאליב זצוק"ל –  יום שכולו תורה, כי באמת אין לך בן חורין (עצמאי) אלא מי שעוסק בתורה.

נכדו ממשיך דרכו יצא במסע חיזוק בדרכי זקנו, ברחבי הארץ התקיימו מאות כינוסים ושיעורי תורה על ידי ארגון בר בי רב דחד יומא שנוסד על ידי האדמו"ר מקאליב זצוק"ל ובהם השתתפו אלפי אנשים והתחזקו ושמעו את דבר ה' זו הלכה כאשר במספר כינוסים ברחבי הארץ אף השתתף ממשיך דרכו האדמו"ר שליט"א ונשא מדברותיו והזכיר את מייסד המפעל הכביר זקנו האדמו"ר זיע"א ועל מסירות נפשו בכל שנותיו עבור קירוב יהודים לתורה ומצוות ובפרט על הארגון הנ"ל שזכה להכניס רבבות יהודים תחת לפני השכינה, כאשר בכל מקום לאחר שנשא את דבריו נערך מעמד קבלת "עול מלכות שמים" ואמירת שמע ישראל ברוב עם לזכר ששת מיליון הק' הי"ד.

המקומות בהם השתתף האדמו"ר שליט"א ונשא מדברותיו: בית הכנסת הגדול בחולון, מוסדות החיד"א באשדוד, מוסדות "סולם יעקב" באשדוד בית הכנסת "דגל מחנה ראובן" באשקלון, מוסדות "לב אליהו" בנתיבות, מוסדות "ברכת התורה" במודיעין עילית , כאשר בכל מקום הקהל מתעורר לזכרו של האדמו"ר זיע"א ומעלה מזיכרונותיו על האדמו"ר זצוק"ל.