הילולת הרה"ק רבי ישעי'לה מקערסטיר זי"ע אצל גאב"ד בודאפעסט הגאון רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א בבית מדרשו בעיר ביתר עילית.